Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho
Iný názov
Kaštieľ Lieskovec
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Ojedinelý kaštieľ svojou funkciou, nakoľko budova bola určená najmä na oslavy, spoločenské udalosti a stretnutia. Kaštieľ dal postaviť kardinál Batthyáni okolo polovice 18. storočia uprostred lieskovského hája ako dvojpodlažný objekt obdĺžnikového pôdorysu. Reprezentatívne sídlo okrem 18 obytných miestností malo i niekoľko tanečných sál. V roku 1783 bol interiér vymaľovaný maľbami s čínskymi námetmi. V 19. storočí postupne chátral, výzdoba a čínske maľby sa úplne zničili. [1]
 

Pravdepodobne na začiatku 20. storočia sa začal užívať ako sklad a vtedy došlo k stavebným úpravám, ktoré objekt výrazne zmenili. Po druhej svetovej vojne v areáli umiestnili hydinársku farmu. [2]
 

Záhradné priestory v okolí kaštieľa niesli prvky baroka, tvorili ich pravidelné aleje a strihané kríkové steny, ktoré bolo možné identifikovať v teréne ešte v 50. rokoch 20. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Žiadna.
Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je katastrofálny!
Prístup
Lieskovská cesta
Fotogaléria
Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Letný kaštieľ kardinála Batthyániho foto © Jana Lacková 3/2017
Poznámky
[1] ZVAROVÁ, Zuzana: Kaštiele a kúrie Veľkej Bratislavy. In: SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2012. s. 146.
[2 - 3] ZVAROVÁ, Zuzana: Kaštiele a kúrie Veľkej Bratislavy. In: SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. s. 146.
GPS
48.100434, 17.197922
48°06'01.6"N 17°11'52.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk