Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
národopis
súborné označenie pre etnografiu a folkloristikuwww.pamiatkynaslovensku.sk