Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nebojsa (Galanta) - Prícestná kaplnka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Galanta, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pseudogotická kaplnka postavená okolo roku 1900. Malý sakrálny objekt na obdĺžnikovom pôdoryse s polygonálnym uzáverom a otvorenou zvonicou. [1] Priečelie má vstup s lomeným oblúkom a oblúčkový vlys.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce. Nachádza sa vedľa hlavnej cesty.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 367.
Bibliografia
www.galanta.sk
GPS
48.220654, 17.727447
48°13'14.4"N 17°43'38.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk