Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nemešany - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nemešany, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol z roku 1878. Jednoloďová sakrálna stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Veža je krytá zvoncovitou prilbou. [1] Fasády sú hladké a členené polkruhovo zakončenými oknami.
 

V sakristii je krucifix, polychrómovaná drevorezba zo začiatku 19. storočia v barokovom chápaní. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 360.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 360.
GPS
49.002792, 20.684010
49°00'10.1"N 20°41'02.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk