Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Pisaná - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nižná Pisaná, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1913. Architektonickou koncepciou sa výrazne podobá na kostol v Nižnej Jedľovej. Postavili ho na mieste starého dreveného kostola, opraveného v roku 1879. Po druhej svetovej vojne bol veľmi dlho opustený. [1] Je to jednoloďový priestor s čiastočne vstavanou vežou. Fasády sú hladké, členené polkruhovom zakončenými oknami a dekoratívnymi opornými piliermi. Veža má v hornej časti skosené hrany a obvyklé barokové zastrešenie s cibuľou.
 

Z jeho pôvodného vnútorného zariadenia, pochádzajúceho z čias stavby kostola, ostali iba niektoré obrazy ikonostasu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 382.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 382.
GPS
49.385125, 21.599929
49°23'06.5"N 21°35'59.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk