Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Polianka - Chrám sv. Kozmu a Damiána
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nižná Polianka, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1923 v tradičnom barokovo-klasicistickom slohu východoslovenských kostolov obdobia rokov 1770 – 1830. Jednoloďová stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou, ktorá je krytá barokovou baňou. V interiéri je sakrálny objekt zaklenutý valenou klenbou. Fasáda je hladká a členená polkruhovo zakončenými oknami. Loď je navyše členená lizénami. [1]
 

Hlavný oltár s ikonostasom je z roku 1924. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 383.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 383.
GPS
49.405308, 21.402733
49°24'19.1"N 21°24'09.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk