Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižné Ružbachy - Kaplnka Sedembolstnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nižné Ružbachy, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Nie je známe, kedy bola kaplnka postavená. Pod kupolou je socha bičovaného Krista z roku 1925. Železné dvierka kaplnky pochádzajú z roku 1919. Strecha bola pôvodne pokrytá šindľom. V roku 1952 ju pri obnove pokryli plechom. [1] Vstup je segmentovo ukončený. Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí pri poľnej ceste smerom na Gajnicu. [2]
Poznámky
[1] CHALUPECKÝ, Ivan - MATAVA, Fabián: Nižné Ružbachy. Košice: Oriens, s. r. o., 2002. s. 53.
[2] CHALUPECKÝ, Ivan - MATAVA, Fabián: Nižné Ružbachy. s. 53.www.pamiatkynaslovensku.sk