Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nolčovo - zvonica
Lokalita
obec Nolčovo, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Jednoduchá ľudová stavba na štvorcovom pôdoryse s malou drevenou nadstavbou so stanovou strechou. Ide o pomerne masívnu drevenú zvonicu stojacu na podmurovke. Nachádza sa v nej zvon z roku 1844.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Zvonica bola obnovená v roku 2013.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Bibliografia
www.nolcovo.skwww.pamiatkynaslovensku.sk