Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nováky - Kaplnka sv. Juliany
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nováky, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1820. [1] Podľa iného zdroja vznikla až v roku 1839. Upravovali ju v roku 1914. [2] Ide o kaplnku centrálneho okrúhleho pôdorysu, zaklenutú kupolou. Hladká fasáda má na vstupnej strane rizalit s dvoma kanelovanými pilastrami, na ktoré dosadá trojuholníkový tympanón. Na kupolovej streche je malá veža s laternou. [3]
 

Pôvodne slúžila ako pohrebná kaplnka.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaplnka prešla obnovou v roku 1950, 1954 [4] a v rokoch 2014 – 2017.
 

Nováky – Kaplnka sv. Juliany (č. ÚZPF 855/0) – architektonicko-historický výskum - rok 2013. Autorka: Mgr. Renáta Kollárová. [5]
 

V súlade s rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu sa z rozpočtu mesta v rokoch 2012 a 2013 realizovalo:
 

• zameranie skutkového stavu,
 

• pamiatkové výskumy (architektonicko-historický a umelecko-historický výskum),
 

• posúdenie zavlhnutia a bol vypracovaný projekt sanácie, ktorého súčasťou je dokumentácia kompletnej obnovy kaplnky. [6]
 

Pri realizovaní pamiatkového výskumu bola o. i v interiéri pod vápenným náterom objavená nástenná maľba, ktorej súčasťou sú aj erby rodiny Majthényi. Krajský pamiatkový úrad vydal rozhodnutie vykonať reštaurátorský výskum maľby. [7]
 

Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie nástennej maľby v interiéri kaplnky sv. Juliany Nováky bol realizovaný v roku 2014 a náklady vo výške 1 100,- EUR z celkových nákladov 1 190,-EUR boli hradené z dotačného programu Ministerstvo kultúry SR Obnovme si svoj dom – Obnova kultúrnych pamiatok. [8]
 

V roku 2014 boli zároveň zahájené práce stavebného charakteru na obnove kaplnky. Realizovali sa najmä práce na sanácii kaplnky, ako osekanie vnútorných a vonkajších zavlhnutých omietok, odstránenie poteru a rozpadnutej pôvodnej dlažby, výkopy po vonkajšom obvode kaplnky a vo vnútri kaplnky, izolácia základového muriva z vonkajšej strany a izolácia oltárnej menzy. Zrealizovala sa nízkonapäťová elektrická prípojka ku kaplnke. Neskôr sa pristúpilo k oprave strechy a výmene strešnej krytiny. [9]
 

V letných mesiacoch roku 2016 bola zreštaurovaná nástenná maľba v interiéri kaplnky. Reštaurátorské práce sa realizovali podľa dokumentácie z reštaurátorského výskumu „Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie“. Na tieto práce bola Mestu Nováky poskytnutá dotácia vo výške 5 000,- EUR, z dotačného programu Ministerstva kultúry SR: Obnovme si svoj dom – Obnova kultúrnych pamiatok. [10]
 

Slávnostné otvorenie kaplnky spojené s jej požehnaním sa uskutočnilo dňa 4. júna 2017.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v severnej časti mesta. Stojí na starom cintoríne. Ulica Andreja Hlinku.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 398.
[2] www.pamiatky.sk (11.8.2021)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 398.
[4] www.pamiatky.sk (11.8.2021)
[5] www.pamiatky.sk (4.11.2014)
[6 - 9] Projekt celkovej obnovy kaplnky sv. Juliány v Novákoch. www.novaky.sk/spravodajstvo/446/Projekt-celkovej-obnovy-kaplnky-sv-Juliany-v-Novakoch 8.12.2014 (11.8.2021)
[10] Obnova Kaplnky sv. Juliany v Novákoch je v záverečnej fáze. www.novaky.sk/spravodajstvo/559/Obnova-Kaplnky-sv-Juliany-v-Novakoch-je-v-zaverecnej-faze 3.10. 2016 (11.8.2021)
Bibliografia
www.novaky.sk
GPS
48.724419, 18.548606
48°43'27.9"N 18°32'55.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk