Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nové Sady - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Ašakert
Lokalita
obec Nové Sady, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1962 s pojatím veže starého tolerančného chrámu do novostavby. Tolerančný kostol bol vybudovaný v roku 1780 a doplnený vežou v 19. storočí. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza klasicistický kalich z roku 1786. [1]
 

Kostol bol postavený počas pôsobenia farára Pavla Korbélyiho s pomocou patrónov Jána a Ľudovíta Ghýczyho. Jeho posviacka sa konala 5.10.1786. Postavený bol bez veže, z tvrdého materiálu. Pôdorys mal tvar obdĺžnika s rozmermi 18 x 10 x 7 m. Vstup sa nachádzal na severnej strane, južnú časť uzatvárala polkruhová apsida. Stavba bola pôvodne pokrytá dreveným šindľom a mala drevenú podlahu. [2]
 

V interiéri dominoval oltár so štyrmi drevenými dórskymi stĺpmi a drevenými sochami Mojžiša a Árona. Oltárny obraz znázorňoval dvanásťročného Ježiša v jeruzalemskom chráme. Po troch stranách kostola bol rozsiahly chór. Pôvodný organ mal 6 mutácií bez tremuly. Veža bola k modlitebnici pristavaná až po roku 1787 na základe kráľovského nariadenia zo dňa 2.2.1787. [3]
 

Pôvodná veža bola asanovaná v roku 1819 počas pôsobenia kazateľa Adama Škultétyho. Na jej mieste bola v tom istom roku postavená nová drevená veža vysoká 14 m. V roku 1869 bola nevyhovujúca drevená veža rozobratá a na jej mieste bola postavená murovaná veža, ktorá je dodnes zachovaná. Posvätená bola 2. októbra 1869. Jej výška je 25 m a má štvorcový pôdorys so stranou 4 m. Zvony premiestnili z pôvodnej drevenej veže. Zároveň sa uskutočnila i generálna oprava chrámu. [4]
 

Ďalšie menšie opravy boli vykonané v roku 1886 pred slávnosťou storočnej pamiatky jeho posvätenia. V decembri 1892 bol obnovený oltár a v máji 1893 boli urobené opravy chóru. Zároveň bola urobená nová betónová dlažba. V roku 1894 bol zakúpený za 900 zlatých nový organ. Ďalšie opravy kostola sa uskutočnili v roku 1900. [5]
 

V roku 1928 bola strecha kostola pokrytá pozinkovaným plechom, roku 1930 kostol opravili a boli zakúpené dva zvony. V roku 1955 bol posvätený nový oltárny obraz s výjavom Krista, zachraňujúceho topiaceho sa Petra, od akademického maliara Ľudovíta Vaníčka. V roku 1962 bola dokončená generálna prestavba kostola. Zachovaná ostala pôvodná tolerančná dispozícia s priestranným chórom a veža. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 406.
[2 - 6] www.novesady.sk (27.9.2016)
Bibliografia
www.novesady.sk
GPS
48.416673, 17.971134
48°25'00.0"N 17°58'16.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk