Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Michalovce - Koniareň
Lokalita
obec Michalovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ rodu Sztárayovcov v Michalovciach sa v polovici 19. storočia zaradil medzi najkrajšie a najpohodlnejšie šľachtické sídla na okolí. Objekt bol najrozsiahlejšou obytnou stavbou v meste. [1]
 

Pri kaštieli sa nachádzala koniareň, slúžiaca na ustajnenie 36 koní. Postavená bola v roku 1818. Mala i udržiavanú studňu. Koniareň mala dĺžku 26 siah a šírku 6 siah. Po stranách v nej boli štyri obytné miestnosti, čiže dva byty pre hlavného koniara a kočiša. Celá stavba mala zaklenutý strop. [2]
 

V roku 1869 bolo v koniarni ustajnených 5 žrebcov, 12 kobýl, 12 valachov a jedna mulica. V roku 1891 sa v nej nachádzalo 14 koní, niektoré mali zaujímavé mená – napríklad Fillére (Halier), Klondike, Jetti, Bitang či Bátor. O niečo neskôr bolo v koniarni, podľa zápisov, ustajnených spolu 16 koní v celkovej hodnote 4 470 zlatých. Medzi najvzácnejšie a najdrahšie zvieratá patrili štvorročný strakatý kôň Valuta (mal hodnotu 200 zlatých), trinásťročný žrebec Talány, čiže Tajomný (v hodnote 500 zlatých) a šesťapolročný chovný žrebec Laborcz (v hodnote až 1 500 zlatých). [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Koniareň je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 60/3. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý. Slúži ako expozícia múzea.
Prístup
Stojí východne od kaštieľa. Kostolné námestie 2.
Fotogaléria
Michalovce - Koniareň foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Koniareň foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] MOLNÁR, Martin et al.: Kaštieľ v Michalovciach. Michalovce: Zemplínske múzeum, 2017. s. 41.
[2] MOLNÁR, Martin et al.: Kaštieľ v Michalovciach. s. 41.
[3] MOLNÁR, Martin et al.: Kaštieľ v Michalovciach. s. 41 - 42.
[4] www.pamiatky.sk (6.12.2023)
Bibliografia
www.michalovce.sk
GPS
48.757917, 21.926139
48°45'28.5"N 21°55'34.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk