Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nové Zámky - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nové Zámky, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1877. Vznikol prestavbou pôvodného sakrálneho objektu z druhej polovice 16. storočia. Veža bola postavená v roku 1867 podľa plánov architekta Jozefa Lipperta. [1] Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Fasády sú členené lomenými oknami a dvojstupňovými opornými piliermi. Veža členená nárožnými pilastrami je zastrešená veľmi vysokým ihlancom.
 

Pôvodný kostol bol postavený medzi rokmi 1584 – 1585. Išlo o jednoduchý kostol v neskorogotickom slohu. V priebehu nasledujúcich rokov bol viacnásobne rekonštruovaný. [2]
 

Počas Bocskayho povstania v roku 1605 obsadil mesto Valentín Homonnai Drugeth a kostol odobral katolíckym veriacim. Po povstaní musel byť v roku 1611 kostol pre značnú devastáciu takmer celý prestavaný. Obnovený kostol vysvätil ostrihomský arcibiskup František Forgáč na počesť svätého Vojtecha. [3]
 

Kostol dal opäť opraviť v roku 1633 ostrihomský arcibiskup, kardinál Peter Pázmány a daroval mu jednu striebornú monštranciu z čias kráľa Mateja, ktorú dostal ako dar od satmárskeho kapitána Ladislava Kuna. [4]
 

V rokoch 1663 – 1685, počas obsadenia mesta Turkami (v čase zriadenia Novozámockého ejáletu – Eyalet Uyvar), bol kostol minaretom a bývalý reformovaný kostol bol hlavnou mešitou. [5]
 

K ďalšej renovácii farského kostola došlo v roku 1693. Zaslúžil sa o ňu ostrihomský arcibiskup Juraj Széchényi. Na jeho počesť je nad portálom kostola nápis:
 

„Georgius Széchényi Archi-Episcopus Strigoniensis Anno 1693” (Juraj Széchényi ostrihomský arcibiskup v 1693 roku Pána). [6]
 

Po rekonštrukcii bol kostol vysvätený na počesť Nanebovstúpenia Pána 29. novembra 1694 kaločským arcibiskupom Pavlom Széchényim. [7]
 

Na stene kostola sa nachádza úryvok básne, ktorú v roku 1723 napísal kňaz Alexander Kudlik:
 


 

Barbareis expost dextris dum strata iacerem,
 

Erixit rursum Széchényiana manus.
 

Postea bombarum tactu lacerata patebam;
 

Sed per Saxoniae sum renovata Ducem.“ (Alexander Kudlik, 1723) [8]
 


 

V roku 1787 dal opraviť kostol arcibiskup Jozef Batthyány. 9. mája 1810 kostol i faru zničil požiar, zachránila sa iba sakristia a večné svetlo. V roku 1811 boli kostol a fara opäť obnovené. Z tohto obdobia pochádza nápis zachovaný na bráne kostola:
 

„Et tandem tristes caroll nost fata per ignes tota cints tali sto reparata stav 1811.“ [9]
 

Dňa 19. júla 1867 zhodila vežu kostola silná víchrica. Veža kostola spadla na loď a zničila jej klenbu. Provizórne opravený kostol dal podľa plánov Jozefa Lipperta opraviť v roku 1877 Ján Simor v novoklasicistickom slohu. Za 369 forintov bola rekonštruovaná monštrancia, ktorá bola vyzdobená šestnástimi ametystami a deviatimi rubínmi. Kostol bol Jánom Simorom dňa 21. októbra 1877 vysvätený na počesť svätého Kríža. [10]
 

Zvláštnosťou kostola je, že základ veže a jej strecha sú rovnako vysoké. [11]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Oprava sa uskutočnila v roku 1996, kedy bola vymenená podlaha a upravený interiér. [12]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre mesta. Hlavné námestie.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 407.
[2 - 12] www.novezamky.fara.sk/content/o-farnosti (8.8.2021)
Bibliografia
www.novezamky.sk
GPS
47.985943, 18.164294
47°59'09.4"N 18°09'51.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk