Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Obid - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Ebed
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v roku 1732. Opravený a neorománsky prefasádovaný bol v roku 1876. Ide o jednoloďový sakrálny priestor s presbytériom a sakristiou. Loď je členená pilastrami, medzi ktorými boli bočné oltáre. Fasády, delené opornými piliermi, sú zdobené oblúkmi. [1] Predstavaná veža je krytá ihlancovou strechou.
 

Hlavný oltár je barokový z prvej polovice 18. storočia. Je to drevená stĺpová architektúra s olejomaľbou sv. Štefana kráľa uprostred. Klasicistická krstiteľnica je z prvej polovice 19. storočia. [2]
 

Prvý kostolík v strede dediny bol vraj postavený z prepletaného prútia, ktoré bolo omazané hlinou a strecha bola pod tŕstim. Oltár bol zasvätený ku cti sv. Mikuláša. Podľa miestnej tradície na jeho mieste rozložil stan sv. Štefan, kráľ, keď sa tu zdržiaval, a preto bol na tom mieste postavený kostolík. Neskôr bol na mieste základov tejto istej nevyhovujúcej stavby v druhej polovici 12. storočia postavený kamenný románsky kostolík, ktorý bol v roku 1560 celkom schátralý a opustený. Po dostavaní nového kostola v roku 1730 sa stal cintorínskou kaplnkou, ale jeho stavebný stav po mnohých storočiach poznamenal zub času, preto bol niekedy v 19. storočí zbúraný. Bola to jednoloďová stavba s polkruhovou apsidou, ktoré oddeľoval víťazný oblúk. Ku kostolu bola pristavaná tehlová sakristia pravdepodobne v 18. storočí. Na kameni v osi apsidy bol vyrytý monogram HI, pravdepodobne v 18. storočia. [3]
 

V rokoch 1730 - 1732 dal ostrihomský kanonik János Illyés postaviť barokový rímskokatolícky kostol sv. Štefana kráľa. Veža kostola bola postavená v roku 1755. Je to jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a k nemu pristavanou sakristiou a pred hlavnú štítovú fasádu s predstavanou vežou. Loď je členená pilastrami a zaklenutá poliami pruskej klenby dosadajúce na hlavice voľných združených pilierov, po bokoch sú tri a tri polia užšej pruskej klenby, ktoré z jednej strany dosadajú na rímsové hlavice vtiahnutých združených pilierov. Presbytérium je zaklenuté poliami lunetovej klenby. Klenby sú zdobené nástennými maľbami s biblickými výjavmi, ktoré boli vyhotovené v roku 1991 pri poslednej oprave kostola. [4]
 

V predsieni je drevený kríž s polychrómovaným korpusom. Lurdská jaskyňa so sochou Lurdskej Panny Márie s kľačiacou Bernadettou bola postavená okolo roku 1930. V kostole je pamätná tabuľa k 1100. výročiu záboru vlasti (896 - 1996). Časť zariadenia kostola bola odstránená po roku 1970 (bočné oltáre, klasicistická kazateľnica, púťové zástavy, nástenné obrazy a pod.). [5]
 

Na chóre podopieranom jednou arkádou je organ s peknou neoklasicistickou píšťalovou skriňou. Vo veži sú zavesené tri zvony, ktoré vyhotovil R. Mahoušek a spol. Brno v roku 1923. V roku 1916 boli zhabané na vojenské účely (odlievanie kanónov) dva staré zvony, ponechali iba malý zvon, umieráčik. Do roku 1755 stála pred kostolom zvonica drevenej konštrukcie, v ktorej boli zavesené tri zvony, prenesené neskôr do kostolnej veže. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia v roku 1991. [7]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 411.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 411.
[3 - 7] www.obid.sk (28.9.2016)
Bibliografia
www.obid.sk
GPS
47.776634, 18.642570
47°46'35.9"N 18°38'33.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk