Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
ochranné pásmo
územie vymedzené na ochranu a usmernený rozvoj prostredia alebo okolia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zónywww.pamiatkynaslovensku.sk