Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ohrady - Kostol sv. Štefana prvomučeníka
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kerť na Ostrove
Lokalita
obec Ohrady, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol z 15. storočia. V roku 1634 bol spustnutý. Začiatkom 18. storočia ho obnovili. V roku 1933 bol transeptom rozšírený a prestavaný. Veža je z 18. storočia. Z gotickej stavby ostala len časť základného muriva. Dnešná stavba má pôdorys gréckeho kríža s polygonálnym uzáverom presbytéria. Pri štvorci kríženia vedú ostroluké oblúky do ramien kríža, ktoré majú valenú lunetovú klenbu. [1] Na priečelí je predstavaná mohutná a vysoká veža.
 

Hlavný oltár je z roku 1925 s predstavanou menzou s tabernákulom a anjelmi od sochára A. Rigeleho. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 416.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 416.
Bibliografia
www.obecohrady.sk
GPS
47.991599, 17.697175
47°59'29.8"N 17°41'49.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk