Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
ortodoxia
ortodoxný smer judaizmu, tradičné náboženské hnutie, ktoré stojí v opozícii voči reformnému a neologickému judaizmuwww.pamiatkynaslovensku.sk