Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
ozdoba
doplnok predmetu, javu alebo človeka, ktorý ho má skrášľovať. Funkciou ozdoby nie je podstatným spôsobom meniť jav, len ho doplniť o estetickú funkciu. Ozdoba môže mať podobu od prívesku na ušiach až po ornament na budove. Funkcionalizmus odmieta ozdoby ako veci narúšajúce užitočnosť predmetu. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 177.


www.pamiatkynaslovensku.sk