Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
palatín
najvyšší krajinský hodnostár v Uhorsku, zástupca kráľa, velil kráľovskému vojskuwww.pamiatkynaslovensku.sk