Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Bojná - Synagóga
Lokalita
obec Bojná, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga z 19. storočia. Sakrálny objekt má sedlovú strechu, maurské nárožné minarety a neorománsky oblúčkový vlys. [1] Interiér synagógy sa nezachoval, pretože bola dlhé roky nevhodne využívaná. Najviac ako sklad materiálu.
Stav
Stav synagógy je zlý!
Prístup
Stojí v centre obce.
Bojná - Synagóga foto © Jiří Fiedler 7/1972Bojná - Synagóga foto © Patrik Kunec 9/2018Bojná - Synagóga foto © Patrik Kunec 9/2018
Poznámky
[1] https://sk.wikipedia.org/wiki/Bojná (7.11.2018)
Literatúra
www.bojna.sk