Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Horné Motešice (Motešice) - kúria
Lokalita
obec Motešice, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kúria postavená na začiatku 18. storočia. Prestavaná na zájazdný hostinec bola v 19. storočí. [1] Upravovali ju v druhej polovici 20. storočia. [2] Budova na obdĺžnikovom pôdoryse má trojosové priečelie, na dvorovej fasáde je priebežná arkádová chodba, zaklenutá pruskými klenbami. V miestnostiach sú valené a korýtkové klenby. [3]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Stav
Stav kúrie nie je dobrý.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce. Machnáčska ulica.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 343.
[2] www.pamiatky.sk (19.10.2019)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 343.
Literatúra
www.motesice.sk