Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Parič (Trebišov)
Lokalita
obec Trebišov, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Hrad postavili v 13. storočí. Začiatkom 18. storočia ostal opustený.
Pamiatková ochrana
V rokoch 1972 - 1975 bol na hrade vykonaný archeologický výskum. Trebišov - hrad Parič (č. ÚZPF 1/7) - architektonicko-historický výskum - rok 2014. Autor: Mgr. Michal Šimkovic. [1]
Stav
Ruina. Z celej stavby sa zachovala jedna stena.
Hrad Trebišov - Parič foto © Viliam Mazanec 6/2009Hrad Trebišov - Parič foto © Viliam Mazanec 6/2009Hrad Trebišov - Parič foto © Viliam Mazanec 6/2009Hrad Trebišov - Parič foto © Viliam Mazanec 6/2009Hrad Trebišov - Parič foto © Viliam Mazanec 6/2009Hrad Trebišov - Parič foto © Viliam Mazanec 6/2009Hrad Trebišov - Parič foto © Viliam Mazanec 6/2009Hrad Trebišov - Parič foto © Viliam Mazanec 6/2009Hrad Trebišov - Parič foto © Viliam Mazanec 6/2009Hrad Trebišov - Parič foto © Viliam Mazanec 6/2009Hrad Trebišov - Parič foto © Viliam Mazanec 6/2009
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (25.4.2018)
Literatúra
SLIVKA, Michal: Výsledky výskumu Trebišovského hradu. In: Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 11. Bratislava: Obzor, 1984. s. 163 – 231.
www.trebisov.sk