Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ďurkov - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Ďurkov, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1912 (podľa iných zdrojov v roku 1875) na zvyškoch starého kostola zo 16. storočia. Sieňový priestor stavby s polygonálnym uzáverom zaklenutým mierne lomenou valenou klenbou. Vonkajšia úprava je neoklasicistická s prvkami inšpirovanými neogotikou. Bohoslužobné cínové taniere sú z roku 1682, cínová konvica je z roku 1759 a krstová misa z roku 1769. Oltárne prikrývky sú vyšívané, neskorobarokové z 18. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na miernom návrší vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Ďurkov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 1/2013Ďurkov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 1/2013Ďurkov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 1/2013Ďurkov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 1/2013Ďurkov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 1/2013Ďurkov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 1/2013Ďurkov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 1/2013Ďurkov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 1/2013Ďurkov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 1/2013Ďurkov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 1/2013Ďurkov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 1/2013Ďurkov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 1/2013Ďurkov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 1/2013Ďurkov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 1/2013Ďurkov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 1/2013Ďurkov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 1/2013Ďurkov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 1/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 353.
Bibliografia
www.durkov.sk
GPS
48.708079, 21.445473
48°0 42' 29.08", 21°0 26' 43.70"www.pamiatkynaslovensku.sk