Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Slovenské Pravno
Lokalita
obec Slovenské Pravno, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Rokokový kaštieľ postavený na staršom renesančnom základe v roku 1754. Ide o dvojpodlažný blokový objekt s obdĺžnikovým pôdorysom, na severnej a južnej strane so stredným výrazne vysunutým rizalitom, zakončeným tympanónom. Stredom stavby prechádza vstupná chodba, z ktorej sú prístupné všetky obytné miestnosti. V zadnej časti stavby je schodište vedúce na poschodie. V miestnostiach na prízemí sú valené klenby s podkasanými lunetami. Na poschodí sú pruské klenby, korýtkové a rovné, ktoré majú miestami bohatú štukovú ornamentiku. Fasáda na prízemí má horizontálnu rustiku a nad oknami je jednoduchá štuková ornamentika. Nad oknami poschodia sú vyduté okrídlené frontóny. Rizalit má bosovanie. Strecha je manzardová. [1]
Pamiatková ochrana
Slovenské Pravno – kaštieľ (č. ÚZPF 10623/0) – architektonicko-historický výskum - rok 2013, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Ing. arch. M. Marček. [2]
Stav
Stav historického sídla je veľmi zlý. V súčasnosti je kaštieľ opustený a chátra. Jeho zlý stav trvá už dlho. Okolo kaštieľa je minipark.
Prístup
Nachádza sa vo východnej časti obce.
Kaštieľ Slovenské Pravno foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Slovenské Pravno foto © Imrich Kluka 3/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 127 - 128.
[2] www.pamiatky.sk (31.10.2014)