Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Tulčík - barokový kaštieľ
Pôvodný názov
Tilčík
Lokalita
obec Tulčík, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ z polovice 18. storočia. Ide o poschodovú blokovú trojtraktovú budovu s obdĺžnikovým pôdorysom a manzardovou strechou. Fasáda je na prízemí členená rustikou, na poschodí pilastrami a oknami s pásovou šambránou, na parapete rovným frontónom a lambrekénom. [1]
Pamiatková ochrana
Bez pamiatkového zásahu.
Stav
Stav historického sídla je zlý. Potrebná je jeho rekonštrukcia. Prostredie v okolí pamiatky je narušené dedinskou výstavbou. Kaštieľ stojí medzi modernými domami. Je v súkromných rukách. Slúži pravdepodobne ako sklad. Fasády sú narušené výmenou okien, ktorá porušila architektonické ozdoby priečelia. Objekt je v obci známy ako veľký alebo spodný kaštieľ.
Prístup
Stojí v strede obce, hneď vedľa kostola.
Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - barokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 331.
Literatúra
www.tulcik.sk