Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pavlovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Rimavské Pavlovce, Palova Ves
Lokalita
obec Pavlovce, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1786 na spôsob tolerančných chrámov. Sieňová stavba s rovným stropom a dodatočne vybudovanou predstavanou vežou. [1] Fasáda je hladká a členená polkruhovo ukončenými oknami. Veža je krytá vysokým ihlancom.
 

V interiéri je drevený protestantský chór na vyrezávaných stĺpoch. Výmaľba je z roku 1897. Z troch zvonov je jeden z druhej polovice 18. storočia, dva sú z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 456.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 456.
GPS
48.328452, 20.080438
48°19'42.4"N 20°04'49.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk