Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podlužany - Kostol sv. Alžbety
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Tekovské Podlužany
Lokalita
obec Podlužany, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Novorománsky kostol z roku 1897 postavený na mieste zboreného gotického sakrálneho objektu (kaplnky), založeného roku 1255. Dnešný kostol je jednoloďový s rovným uzáverom presbytéria a so vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté českou plackou, loď troma poľami českej klenby. [1] Veža je krytá ihlancom.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. V interiéri sa nachádza baroková polychrómovaná drevorezba Ukrižovaný z roku 1749 a dva neoklasicistické svietniky z konca 19. storočia. [2] Kostol má veľmi zaujímavo riešený interiér.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 484.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 484.
GPS
48.254225, 18.608518
48°15'15.2"N 18°36'30.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk