Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Poloma (Jasenovce) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jasenovce, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1908 – 1913 (1914?) v duchu romantických gotizujúcich stavieb z konca 19. storočia. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a na západnej strane s predstavanou vežou, ktorá je zakončená ihlancom. [1]
 

Kostol je zasvätený Božskému Srdcu a Panne Márií Czestochowskej, ktorej obraz sa nachádza na hlavnom oltári a je jediný svojho druhu na Slovensku. Oltár je dielom insitných rezbárov z Polomy - Martina Brzanu a Jakuba Jaworského. Stavbu realizoval murársky majster Ján Sobański. [2]
 

Na kostole je umiestnená pamätná doska, ktorá je venovaná kňazovi Jánovi Nemcovi, umučenému počas druhej svetovej vojny partizánmi zo skupiny Čapajev. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v rokoch 2008 - 2010. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 514 - 515.
[2 - 4] www.jasenovce.sk (30.5.2017)
Bibliografia
www.jasenovce.sk
GPS
49.003420, 21.751298
49°00'12.3"N 21°45'04.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk