Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Považská Bystrica - synagóga
Lokalita
obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Synagógu postavili v roku 1898 podľa projektu architekta Dionýza Milcha. V 50. rokoch 20. storočia odstránili vežu s kupolou, objekt prestavali na Obchodný dom Považan. Nakoniec synagógu pri veľkej prestavbe mesta v 70. rokoch 20. storočia zbúrali. [1]
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Synagógy. Bratislava: DAJAMA, 2013. s. 80.
GPS
49.113348, 18.448252
49°06'48.1"N 18°26'53.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk