Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vieska (Ladomerská Vieska) - Kostol Krista Kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ladomerská Vieska, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol z konca 14. storočia. Obnovili ho v roku 1552. [1] Upravovaný bol v roku 1778 a 1820. [2] Starý a už nevyhovujúci sakrálny objekt rozšírili priečnou loďou v rokoch 1927 - 1928. Z pôvodnej stavby zostalo presbytérium a veža. Gotické presbytérium orientované na východ má polygonálny uzáver a zaklenuté je sieťovou rebrovou klenbou z roku 1481. Bloková veža s úzkymi otvormi má na prvom podlaží združené okno. Nový kostol, ktorý pretína starší od severu na juh, má tiež polygonálny uzáver presbytéria, ktorého pseudogotického architektonické riešenie s rebrovou sieťovou klenbou prechádza plytkým víťazným oblúkom do novej, krížovo klenutej lode. Na oboch stranách lode sú malé bočné kaplnky, ktoré sa na fasáde uplatňujú polygonálnymi výstupkami. Medzi novým presbytériom a vežou je predsieň a sakristia z roku 1928. Čelná fasáda kostola je zakončená vysokým trojuholníkovým štítom. Na západnej vnútornej stene gotického presbytéria je odkrytý konsekračný kríž, nástenná maľba z konca 14. storočia. [3]
 

Výmaľba kostola od Františka Schrámka z Banskej Štiavnice pochádza z roku 1941. Časť vnútorného zariadenia je z 20. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 spomína, že zo starého zariadenia sa zachoval v sakristii rokokový oltár so stĺpovou architektúrou a obrazom Všetkých svätých v rokajovom ráme z druhej polovice 18. storočia. Súpis pamiatok uvádza aj bočný barokový oltár z polovice 18. storočia s ústredným obrazom sv. Jána Nepomuckého a rokokovú kazateľnicu z polovice 18. storočia, s čabrakovým baldachýnom a prehýbaným rečnišťom, na ktorom sú dva reliéfy a plastiky evanjelistov. Súpis pamiatok ďalej uvádza sochu Piety, ľudovú drevorezbu z polovice 19. storočia. Dnes sa však v interiéri nachádza už iba drevený epitaf Žigmunda Dóczyho z roku 1647 s nápisom. [4]
 

Pôvodný starý kostol zasvätený Všetkým svätým bol na začiatku 20. storočia prestavaný a zväčšený. Pri poslednej rekonštrukcii pôvodného kostola v 20. rokoch 20. storočia sa dokonca objavil nápis s rokom 1481. Klenba lode údajne musela byť v roku 1820 prebudovaná, nakoľko bola životu nebezpečná, hrozilo jej zrútenie. Mohutná veža bola postavená pravdepodobne v roku 1552 v renesančnom slohu a nadstavali ju v roku 1928. [5]
 

Dnešný kostol je zasvätený Kristovi Kráľovi. S jeho výstavbou sa začalo 17. mája 1927. Kostol dokončili 4. októbra 1928. Staviteľom bol Stanislav Zachar z Vrútok. Z pôvodného kostola ostalo iba presbytérium, ktoré tvorí dnes bočnú loď. V ňom sú zamurované aj ostatky kostí, ktoré sa našli pri rekonštrukcii kostola. [6]
 

Zvony, ktoré vyhotovil J. Mračka zo Slovenskej Ľupče boli slávnostne posvätené 23.12. 1934. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Vieska (Ladomerská Vieska) - Kostol Krista Kráľa foto © Ladislav Luppa 8/2018Vieska (Ladomerská Vieska) - Kostol Krista Kráľa foto © Ladislav Luppa 8/2018Vieska (Ladomerská Vieska) - Kostol Krista Kráľa foto © Ladislav Luppa 8/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 169.
[2] www.ladomerska-vieska.sk/farsky-urad.html (17.11.2018)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 169.
[5 - 7] www.ladomerska-vieska.sk/farsky-urad.html (17.11.2018)
GPS
48.576704, 18.873362
48°34'36.1"N 18°52'24.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk