Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Považské Podhradie (Považská Bystrica) - rokokový kaštieľ
Iný názov
Kaštieľ Szapáryovcov
Lokalita
obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Rokokový kaštieľ, ktorý začali stavať okolo roku 1750 a dokončili ho v roku 1775. Kaplnka v kaštieli bola postavená v rokoch 1763 – 1764. Kaštieľ je dvojpodlažná štvrokrídlová budova dvojtraktovej dispozície a má arkádový dvor s prerušeným zadným traktom. [1] Objekt má pôdorys v tvare nepravidelného písmena U. [2] V strede hlavného priečelia obráteného smerom k rieke je trojosový akcentovaný rizalit so schodišťom v dvorovej časti. Arkády dvora sú segmentové, na poschodí so štíhlymi stĺpikmi. Miestnosti sú zaklenuté krížovými a pruskými klenbami, ktoré sú zoradené na spôsob enfilád. Kaplnka je umiestnená v nároží prízemia a má zachované pôvodné členenie stien. Fasáda na rizalite je členená pilastrami a zakončená volútovým štítom. V oknách na prízemí sú rokokové mreže. Objekt má manzardovú strechu s plechovou vežičkou. V pivnici kaštieľa boli tri erby a kamenná doska z roku 1777. Ku kaštieľu prilieha komplex hospodárskych budov a sýpky zo začiatku 18. storočia. [3]
 

Z pôvodného zariadenia kaplnky sa dva obrazy – Narodenie a Svätá rodina od I. J. Mildorfera dostali do Slovenského národného múzea v Martine. V múzeu skončili aj rokokové vyrezávané rámy portrétov a rokokový konzolový stôl. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. Kaplnku opravili po roku 1960. [5]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je zlý. Dlho je opustené. Vyžaduje si rekonštrukciu. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí neďaleko renesančného kaštieľa, pri ceste vedúcej paralelne s Váhom, na okraji parku.
Fotogaléria
Považské Podhradie - rokokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec Považské Podhradie - rokokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec Považské Podhradie - rokokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec Považské Podhradie - rokokový kaštieľ foto © Imrich Kluka 12/2011Považské Podhradie - rokokový kaštieľ zp © Viliam Mazanec, archív (dobová pohľadnica)
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 530.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 162.
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 530.
[5] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 162.
GPS
49.143962, 18.460888
49°0 8' 38.26", 18°0 27' 39.20"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk