Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prešov - Ortodoxná synagóga
Lokalita
obec Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Ortodoxná synagóga bola postavená v rokoch 1897 - 1898 podľa projektu synagógy v meste Tokaj ako výstavná sakrálna budova v maurskom štýle s viacerými orientalizujúcimi prvkami. Stavebné práce, ktoré dosiahli sumu 48 000 zlatých, realizovala firma Kollacsek a Wirth. [1]
 

Exteriér budovy má hladké fasády, členené štíhlymi oknami. Interiér je impozantný, zdobený bohatými nástennými maľbami v orientálnom štýle od Andreja Grazla, ktoré si doteraz uchovali pôvodnú sýtosť, výraznosť a tvar. Na východnej strane sa nachádza archa, ktorá slúži na uloženie zvitkov Tóry. V strede dominuje vyvýšené miesto s bohoslužobným stolom používaným na čítanie Tóry. [2]
 

Z vnútorného zariadenia je okrem almemoru cenný najmä umelecky zhotovený svätostánok (aron hakodeš) od košického sochára Bacsóa. Svojmu účelu synagóga slúžila do roku 1942. Na jar a v lete v roku 1942 sa stala spolu s priľahlým priestranstvom miestom zhromaždenia prešovských židov bezprostredne pred deportáciami. Gardisti odtiaľ odvliekli niekoľko tisíc občanov mesta Prešov do transportov, ktoré smerovali do koncentračných táborov. [3]
 

Počas okupácie si nemecká armáda zriadila v synagóge maštale a garáže. Po oslobodení v nej bola vytvorená kuchyňa pre ľudí vracajúcich sa z frontu a koncentračných táborov. V roku 1948 synagógu opravili, doplnili jej vnútorné zariadenie a v októbri slávnostne vysvätili. Stavba dodnes slúži ako modlitebňa. Interiér synagógy sa v rokoch 1989 – 1990 snažili získať a previezť do USA židia z Los Angeles. [4] Narazili však na odpor židovskej obce v Prešove. Situácia sa na Slovensku po roku 1989 výrazne zmenila, čo prispelo k tomu, že sa zámer nepodaril.
 

V auguste 1991 bol na nádvorí pred hlavným vchodom do synagógy v prítomnosti najvyšších slovenských štátnych predstaviteľov odhalený pomník 6 000 obetiam holocaustu z Prešova a okolia. [5]
 

V novembri 1993 inštalovalo Slovenské národné múzeum, oddelenie židovskej kultúry v Bratislave, na poschodí synagógy (v ženskej galérii) časť z Prahy vrátených zbierok pôvodného Židovského múzea, ktoré vzniklo v Prešove v roku 1928. [6] Stála expozícia Bárkányho zbierky judaík (Bárkány – zakladateľ múzea v roku 1928) je ojedinelým spojením a zosúladením zbierok múzea s interiérom jednej z najkrajších synagóg na Slovensku. [7]
 

Synagóga je súčasťou hodnotného komplexu židovských komunálnych inštitúcií (modlitebňa, chéder – židovská škola, rabinát, rituálny bitúnok), ktorý od osemdesiatych rokov 19. storočia budovala Ortodoxná obec v priestore za mestskými hradbami. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav synagógy je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu a ako múzeum.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti mesta.
Fotogaléria
Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - pomník židovským obetiam holocaustu (stojí pred synagógou) foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 6/2014
Poznámky
[1] ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. Prešov: UNIVERSUM, 1997. s. 80.
[2] www.synagoga-presov.sk (24.6.2014)
[3] ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. s. 80.
[4 - 5] ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. s. 81.
[6] Prešovské židovské múzeum vzniklo ako prvé svojho druhu na Slovensku. Najväčší podiel na jeho budovaní a zhromažďovaní zbierok mal predseda geologickej obce Ing. Eugen Bárkány a dr. Teodor Austerlitz, syn slávneho prešovského rabína. Vďaka nim sa podarilo získať asi 300 predmetov pochádzajúcich zo Slovenska, početné dary zo zahraničia a podobne. Získali zodpovedajúce priestory v tzv. vodnej bašte Kumšt, kde múzeum začalo pôsobiť v roku 1931. Počas vojny bola jeho činnosť zastavená a po vojne o jej obnovenie nebol záujem, pričom zbierky začínali chátrať. Preto Eugen Bárkány sprostredkoval ich uloženie v Štátnom židovskom múzeu v Prahe, kde sa nachádzali až do rozpadu Česko-slovenska. Zbierka sa na Slovensko vrátila v apríli 1993. Už 25. novembra 1993 bola časť zbierky sprístupnená verejnosti ako Stála expozícia judaík inštalovaná v prešovskej ortodoxnej synagóge. Pomerne strohé neorománsko-maurské fasády skrývajú doslova poklad synagogálnej architektúry. Bohato zdobené interiéry s plne zachovaným inventárom patria k najatraktívnejším židovským pamiatkam na Slovensku. www.synagoga-presov.sk (24.6.2014)
[7] ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. s. 81.
[8] www.synagoga-presov.sk (24.6.2014)
GPS
49.000126, 21.237923
49°00'00.5"N 21°14'16.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk