Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prešov - Župný dom
Lokalita
obec Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Na mieste dnešnej rokokovo-klasicistickej administratívnej budovy stáli do roku 1769 dva kamenné renesančné dvojpodlažné patricijské domy s dvojtraktovou pôdorysnou dispozíciou, s hospodárskymi budovami v strede dlhej parcely a jeden kamenný dvojpodlažný dom s renesančnou štítkovou atikou, postavený na dvoch stredovekých parcelách. Nárožný dom patril do roku 1760 komisárovi budínskej univerzitnej tlačiarne a prešovskému kníhtlačiarovi Fridrichovi Paracelsovi, a domy na piatich susedných parcelách vlastnila do roku 1769 šľachtická rodiny Mednyanských. Ich spojením vznikla v rokoch 1769 – 1770 reprezentačná administratívna budova Šarišskej župy. [1]
 

Ešte na konci stredoveku sa Prešov stal definitívne najvýznamnejším politickým, kultúrnym, hospodársko-správnym a tiež náboženským centrom Šarišskej stolice. Túto pozíciu si udržal aj v nasledujúcich storočiach. [2]
 

Župný dom je poschodová budova palácového typu s pôdorysom v tvare písmena L. Hlavné priečelie je desaťosové so stredným naznačeným rizalitom, zakončeným tympanónom. V rizalite sú dva vstupy. Vstupné portály sú zdôraznené predstavanými stĺpmi s iónskymi hlavicami a oblým úsekom náklady s klasicistickými vázami. Čelná fasáda má na prízemí horizontálnu rustiku a jednoduché okná. Poschodie je členené pilastrami s kompozítnymi hlavicami a nad oknami sú volútové frontóny so štylizovanou štukovou ornamentikou. Priečelie ukončuje pomerne široká podstrešná rímsa. [3]
 

Bohato členené symetrické priečelie s dvoma kamennými vstupnými portálmi je ukážkou doznievania barokového slohu a nastupujúceho klasicizmu. Nad oknami sú festóny v štýle Ľudovíta XVI. a trojuholníkový tympanón rizalitu vypĺňa reliéf Šalamúnovho súdu. [4] Po oboch stranách tympanónu boli pôvodne umiestnené kamenné alegorické postavy, ktoré odstránili pri adaptácii budovy v 50. rokoch 20. storočia. Vo vrchole štítu ostali iba kamenné klasicistické vázy s festónmi. [5]
 

Hlavný vchod so širokám schodiskom s balustrádou vedie z priechodu do priestrannej siene s korýtkovou klenbou na poschodí, ktorú pôvodne zdobila dekoratívna výmaľba. Z nej sa spojovacími chodbami vchádza do ostatných miestností na poschodí, zaklenutých lunetovými a pruskými klenbami alebo zakrytých rovnými stropmi so štukovými zrkadlami. [6]
 

Župný dom slúžil svojmu pôvodnému účelu viac ako poldruha storočia, a to až do konca roku 1944. V období prvej Slovenskej republiky (1939 - 1945) bol sídlom Šarišsko-zemplínskej župy. Počas svojej existencie musela budova župného domu prejsť niekoľkokrát rôznymi adaptáciami. Značne poškodená bola najmä po veľkom požiari 6. mája 1887, keď oheň zničil aj značnú časť mestského jadra. Za krátky čas bola budova obnovená a ďalej slúžila svojmu účelu. K vážnejšiemu poškodeniu budovy došlo 20. decembra 1944 počas náletu sovietskych lietadiel. Po vojne bol župný dom postupne rekonštruovaný, aby poskytol priestor viacerým inštitúciám. Okrem iných tu sídlil Štátny okresný archív v Prešove. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre mesta. Nachádza sa na Slovenskej ulici.
Fotogaléria
Prešov - Župný dom foto © Viliam Mazanec 3/2012Prešov - Župný dom foto © Viliam Mazanec 3/2012Prešov - Župný dom foto © Viliam Mazanec 3/2012Prešov - Župný dom foto © Viliam Mazanec 3/2012Prešov - Župný dom foto © Agnesa Delimanová 2/2015Prešov - Župný dom foto © Agnesa Delimanová 2/2015Prešov - Župný dom foto © Agnesa Delimanová 2/2015Prešov - Župný dom foto © Agnesa Delimanová 2/2015Prešov - Župný dom foto © Agnesa Delimanová 2/2015Prešov - Župný dom foto © Agnesa Delimanová 2/2015Prešov - Župný dom foto © Agnesa Delimanová 2/2015
Poznámky
[1] URBANOVÁ, Norma: Prešov. Pamiatková rezervácia. Bratislava: Tatran, 1986. s. 73.
[2] Význam mesta viac vzrástol, keď sa v roku 1723 stalo sídlom jednej zo štyroch novozriadených právnych inštitúcii v Uhorsku, a to dištriktuálnej súdnej tabule, určenej na celú oblasť Potisia. Otázky týkajúce sa Šarišskej stolice patrili do právomoci šarišského župana, resp. stoličných zhromaždení, konajúcich sa v sídle župana. Župana do funkcie menoval panovník. Župan bol veliteľom všetkých kráľovských vojakov, ktorí boli na území župy (stolice), ale súdil aj obyvateľov, okrem šľachty a duchovných, a staral sa o správu štátnych príjmov. Najstarším známym županom bol Peter, spomínaný v roku 1217. Vtedy bolo územie Šariša ešte súčasťou veľkého pohraničného komitátu Novum Castrum, z ktorého sa vyčlenilo až ku koncu prvej polovice 13. storočia. Pôvodným sídlom šarišského župana bol Šarišský hrad, neskôr sa sídlo menilo v závislosti od jeho osoby. Podobne nebolo stále ani miesto konania zhromaždení stoličnej šľachty, kongregácií. V 16. - 17. storočí prebiehali však zväčša v Prešove. Sídlo stoličnej administratívy sa do Prešova presťahovalo už v prvej polovici 17. storočia. Šarišskými županmi boli viaceré významné osobnosti uhorských dejín, ako napr. Ján Jiskra (1440 - 1461), František I. Rákóczi (1664 - 1675), František II. Rákóczi ( 1676 - 1688, 1694 - 1701), barón František Klobušický (1701 - 1708), gróf Ján Pálffy (1711 - 1720), gróf Mikuláš Eszterházy (1761 - 1764) a iní. Po nariadení Márie Terézie (1740 - 1780) bola každá stolica povinná postaviť si v mieste svojho sídla novú administratívnu budovu. Prvým československým županom Šarišskej župy bol od vzniku ČSR do roku 1920 dr. Pavel Fábry (1891 - 1959), ktorý bol zároveň vládnym komisárom pre východné Slovensko. ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. Prešov: UNIVERSUM, 2006. s. 85 - 86.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 557.
[4] URBANOVÁ, Norma: Prešov. Pamiatková rezervácia. s. 73.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 557.
[6] URBANOVÁ, Norma: Prešov. Pamiatková rezervácia. s. 73.
[7] ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. s. 86.
Bibliografia
www.presov.sk
GPS
48.998333, 21.242094
48.998333,21.242094
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk