Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ptičie - Kostol Mena Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Pčicie
Lokalita
obec Ptičie, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol pôvodne postavený v roku 1758 (1802?). Obnovený presnejšie prestavaný bol v rokoch 1850 – 1852 s použitím zvyškov starej stavby, ktoré sa zachovali ešte donedávna v presbytériu a v časti obvodového muriva. Vtedy dostal aj novú vežu. Kostol opravili v 80. rokoch 19. storočia a obnovili v roku 1933. Ide o jednoloďový priestor so vstavanou vežou. Sakrálna stavba bola rozšírená pri prvom klenbovom poli dvoma bočnými kaplnkami, ktoré tvorili v náznakoch priečnu loď. Pri rekonštrukcii v 21. storočí bolo priečne rozšírenie odstránené (uskutočnil sa silný zásah do pôvodnej stavby, staré presbytérium bolo úplne zbúrané, celý kostol dostal novú strechu a strop). Na západnej strane je interiér predĺžený stavbou organového chóru a západné priečelie má vstavanú vežu. Fasády sú členené lomenými oknami. [1] Veža je zakončená ihlanom.
 

Hlavný oltár je pseudogotický s obrazom sv. Anny od Štefana Révésza z roku 1874. [2]
 

Podlaha je vykladaná kamennými dlaždicami rôznych farieb. Vo veži sú umiestnené dva zvony. V súčasnosti sú ovládané elektricky. Na chóre je organ značky Rieger. Kostol je ohradený plotom s murovanými základmi. Pri kostole je farská budova postavená z kameňa. Slúži na ubytovanie miestneho duchovného. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Po smrti farára Stáňavského v 20. rokoch 20. storočia prišiel za správcu fary Juraj Incinger. Za jeho účinkovania opravili kostol stavitelia Klega a Badel z Humenného. Peniaze na opravu poskytli veriaci obce. Oprava bola ukončená a kostol vysvätený v roku 1926. Bol rozšírený o bočné kaplnky a predĺžený o chór. Drevená krytina (šindel) bola nahradená plechom. [4]
 

V júli 1968 bol plech na streche kostola očistený a zafarbený. Aj vnútro kostola – maľba bola vo veľmi zlom stave. Kurátori spolu s duchovným otcom Jánom Benkom vyvinuli iniciatívu na obnovu malieb kostola. Bola prevedená maľba obrazov na klenbách kostola i nad hlavným oltárom. V rámci týchto prác bola prevedená výmaľba a pozlátenie oltárov ako aj obnova ostatných zariadení v kostole – sôch a lavíc. Okrem toho bola vykonaná aj drenáž obvodových múrov. [5]
 

Počas opravy a maľby kostola v mesiacoch júl až október 1968 sa bohoslužby konali vo farskej budove. Keď bolo priaznivé počasie v nedeľu, bohoslužby sa slúžili pri kostole. Oltár bol umiestnený vo verande do záhrady. V dôsledku týchto prác sa v stanovenom termíne nekonal odpust Mena Panny Márie. Slávnosť sa konala až v nedeľu 27. októbra 1968 na sviatok Krista Kráľa, kedy bolo zároveň aj požehnanie obnoveného kostola. Vykonal ho vtedajší humenský dekan ThDr. Andrej Marinko. [6]
 

Dňa 17. júna 2006 sa začalo s rekonštrukciou farského kostola a v nedeľu 15. júna 2008 bol slávnostne konsekrovaný košickým arcibiskupom a metropolitom Alojzom Tkáčom. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 578.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 578.
[3 - 7] www.pticie.sk/kultura/nabozensky-zivot (30.1.2018)
Bibliografia
www.pticie.sk
GPS
48.905260, 21.956965
48°54'18.9"N 21°57'25.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk