Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
purpur
druh prirodzeného červeného farbiva, kráľovské rúcho červenej farbywww.pamiatkynaslovensku.sk