Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pustý Chotár (Beladice)
Lokalita
obec Beladice, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kaštieľ. Je to dvojpodlažná trojtraktová budova obdĺžnikového pôdorysu. Na hlavnej fasáde má ústredný, polygonálne riešený vežový rizalit, zastrešený kupolou. Okolo rizalitu obiehajúci balkón na železnej konštrukcii. Prízemie budovy má pásovú horizontálnu rustiku. Na vyvýšenom podstreší sú okrúhle otvory. Nádvorná fasáda s portikom na dvoch stĺpoch. Zábradlie neoklasicistického schodišťa je od viedenského umeleckého zámočníka J. Wagnera. Z vnútorného zariadenia sa zachoval sekundárne postavený fajansový krb v podobe pseudorenesančného príborníka. [1] Pozornosť si zaslúžia aj maľované vitrážové okná hlavného vstupu a pôvodný drevený strop v jednom zo salónikov na poschodí kaštieľa. [2]
 

Pri kaštieli je prírodno-krajinársky park, ktorý si zachoval pôvodnú kompozíciu. Nachádzajú sa tu viaceré mohutné exempláre najmä listnatých stromov. [3]
 

Kaštieľ dala vybudovať šľachtická rodina Jesenských okolo roku 1820. Potom bol sídlom šľachtickej rodiny Szirányi - Ötömös. Neskôr ho odkúpil barón Henrik Lindelóf, ktorý ho koncom 19. storočia prestaval a zväčšil v duchu neoklasicizmu. V neoklasicistickej podobe sa kaštieľ zachoval dodnes, ale v zmenšenej pôdorysnej dispozícii, pretože v roku 1937, počas stavebných úprav vtedajšieho majiteľa Dr. Krausa, boli rozobraté bočné krídla. Novým majiteľom sa po krátkej dobe stala rodina Ďurčanských (Ferdinand Ďurčanský bol ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky do júla 1940), ktorá vlastnila kaštieľ do roku 1945. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. V rokoch 1948-1979 bola v budove Základná deväťročná škola. V ďalšom období Okresná pamiatková správa v Nitre ako investor vytvorila etapový plán a podľa finančných možností začala komplexnú obnovu budovy a parku, ktorá však zostala v stave rozpracovanosti (1986). Od roku 1998 kaštieľ spravuje súkromná firma, ktorá sa rozhodla celý objekt zrekonštruovať, prinavrátiť mu jeho pôvodnú umelecko-historickú hodnotu. [5]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou. Kaštieľ využíva v súčasnosti súkromná spoločnosť a od konca roku 2003 v ňom prevádzkuje hotel. [6]
Fotogaléria
Kaštieľ Pustý Chotár foto © Imrich Kluka 4/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 112.
[2] www.muzeum.sk
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 36.
[4 - 6] www.muzeum.sk
GPS
48.342177, 18.279082
48°0 20' 31.84", 18°0 16' 44.70"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk