Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rabčice - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Rabčice, okres Námestovo, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1804 – 1816 v retardovanom baroku. Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. [1] Fasády sú hladké, členené segmentovo ukončenými oknami. Veža je zastrešená barokovou baňou s laternou.
 

Hlavný oltár je barokový z polovice 18. storočia. Bočné oltáre sú z polovice 18. storočia s novšími sochami z 19. a 20. storočia. Kazateľnica pochádza tiež z polovice 18. storočia. Kamenná krstiteľnica z polovice 18. storočia má novší reliéf. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v interiéri kostola uvádza kríž s telom Kristovým v mandorle z 18. storočia, neskorobarokové obrazy – sv. Barbora, Obetovanie Ježiša, Narodenie, Nanebovstúpenie Pána, Nanebovzatie Panny Márie, z polovice 18. storočia, neskorobarokové plastiky – Madona, Nanebovstúpenie, svätci z Božieho hrobu, sv. Ján Krstiteľ, Boh-Otec, Kristus, z polovice 18. storočia, epitaf Márie Klinovskej z roku 1813 a katafalk s maľovanou truhlou zo začiatku 19. storočia. V inventári kostola spomína kalich z 18. storočia a monštranciu z polovice 19. storočia. [3]
 

Zvon z roku 1842 je od A. Littmanna z Banskej Bystrice. [4]
 

V roku 1656 bol v Rabčiciach postavený malý drevený kostol. Vysvätil ho biskupom Lukášom Natálim. Bol zasvätený Všetkým svätým, mal tri oltáre, drevenú krstiteľnicu, chór s organom a vežu, ktorá mala 5 zvonov. Drevený kostolík pre svoj schátralý stav a pre nedostatok miesta nestačil pre všetkých veriacich. Bolo potrebné postaviť nový murovaný kostol. [5]
 

Na základe žiadosti, rozhodnutím Kráľovskej rady z roku 1803, ktorá dala súhlas a poskytla peňažnú podporu, sa začal zhromažďovať stavebný materiál na výstavbu murovaného sakrálneho objektu. Stavbu viedol majster Ulrich z Tvrdošína. V roku 1804 bol položený základný kameň. Po dokončení v roku 1816 bol kostol na sviatok Všetkých svätých posvätený Jánom Homorníkom, farárom v Námestove. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce. Vedľa kostola sa nachádza cintorín.
Fotogaléria
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 5.
[2 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 5.
[5 - 6] www.fararabcice.orava.sk/História (25.8.2020)
Bibliografia
www.rabcice.sk
GPS
49.505130, 19.517520
49°30'18.5"N 19°31'03.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk