Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ražňany
Lokalita
obec Ražňany, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ zo 17. storočia spolu s priľahlým parkom. [1] Pomerne jednoduchá jednopodlažná budova na pôdoryse obdĺžnika. Fasády sú hladké.
 

V roku 1996 ho od posledného majiteľa Gedeóna Péchyho odkúpila obec. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obec Ražňany už viac rokov hľadala možnosť zapojenia sa do výzvy na rekonštrukciu kaštieľa. Ak by využila financovanie z vlastných zdrojov musela by požiadať o úver alebo financovanie stavby rozdeliť na viac ročné obdobie. Všetky ostatné aktivity by museli počkať. V roku 2017 bola vyhlásená výzva Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, do ktorej sa obec zapojila s projektom „Komunitné centrum v obci Ražňany“ a bola úspešná. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali sumu 242 419,78 €. Z tejto sumy obec z vlastných zdrojov zabezpečila financovanie projektu vo výške 5 %, čo predstavovalo sumu 12 120,99 €. Z tohto nenávratného finančného príspevku obec zrekonštruovala jednu polovicu kaštieľa (interiér a exteriér). [3]
 

Druhú polovicu kaštieľa (exteriér) obec hradila z vlastných zdrojov. Celkové náklady na rekonštrukciu po verejnom obstarávaní, ktorého víťazom bola firma EKOSVIP predstavovali sumu 312 787,60 € s DPH. Z finančných prostriedkov sa financovala komplexná obnova budovy. Objekt sa zateplil, vymenila sa strešná konštrukcia, vymenili sa okenné a drevené konštrukcie, modernizovalo sa vykurovanie, osvetlenie a zdravotechnika. Týmito krokmi sa docielilo efektívne využívanie priestorov a znížili sa celkové náklady na prevádzku. [4]
 

Objekt po stavebných prácach nezmenil celkový charakter stavby ani členenie fasády. Celý objekt je komponovaný tak, aby svojim výrazom, hodnotou a členením vhodne doplnil prostredie. Členením fasády a farebnými úpravami objekt na seba upozorňuje a zároveň ladí s okolitým prostredím. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1 - 2] www.raznany.sk/obsah/historicke-pamiatky (8.4.2021)
[3 - 5] www.raznany.sk/clanok/rekonstrukcia-kastiela-489.htm (8.4.2021)
Bibliografia
www.raznany.sk
GPS
49.080444, 21.083188
49°04'49.6"N 21°04'59.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk