Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Repište - Kaplnka (Kostol) Panny Márie Ružencovej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Repište, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická kaplnka postavená na starších zvyškoch niekdajšieho neskorogotického kostola v roku 1861. Renovovaná bola v roku 1951. Jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom, zaklenutým kupolovitou klenbou. Loď má rovný strop. Fasáda má lizénové rámovanie. Nad murovaným štítom je strešná vežička. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 26.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 26.
Bibliografia
www.repiste.sk
GPS
48.515942, 18.845847
48°30'57.4"N 18°50'45.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk