Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Púchov - Župný dom
Lokalita
obec Púchov, okres Púchov, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Budova tzv. Župného domu bola postavená v roku 1795 v barokovo-klasicistickom štýle s manzardovou strechou a pruskými klenbami v interiéri. Od roku 1896 v tejto krajinskej budove sídlil okresný úrad. Stavbu dala pôvodne vybudovať Trenčianska župa pod vedením župana Jána Baptistu Ilešháziho (župan v rokoch 1766 - 1799) a bola sídlom úradu podžupana Imricha Marczibányiho (*1763 - +1814), miestneho rodáka a príslušníka bohatého šľachtického rodu, ktorého si Púchovčania vážili. Práve z tohto dôvodu zľudovel názov používaný dodnes, hoci sídlo župy v Púchove nikdy nebolo.
 

„Vedľa Župného domu stála rozsiahla prízemná budova zo 17. storočia a mohutné šopy pre hlavný soľný sklad, ktorý zásoboval kraje od Veľkej Bytče až po Trenčín,“ píše sa v pamätnej knihe mesta Púchov. Na začiatku 20. storočia slúžila budova ako hlavný policajný súd a pravdepodobne i ako dočasné väzenie. Na mieste skladu vyrástla v rokoch 1926 - 1927 nová budova Štátnej meštianskej školy – a v roku 1948 bola postavená tzv. škôlka. Dnes sú obe súčasťou Gymnázia Púchov. „Župák“, ako ho dnes mnohí slangovo volajú, sa skladá z troch traktov a štyroch podlaží, z toho tri sú nadzemné. Najzaujímavejšou súčasťou stavby je spojenie prieduchov z jednotlivých miestností budovy do centrálneho komína, ktoré sú v podkroví.
 

Za kultúrnu pamiatku bola budova vyhlásená 31. júla 1990 rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pod číslom 2955/1990-32. Súpisné číslo Župného domu je 522 a postavený je na parcele číslo 1219, no v databáze Pamiatkového úradu je uvedený pod názvom Soľný sklad.
 

Dávnou súčasťou celého areálu je aj tzv. Dolný park, ktorý bol v roku 2003 zrekonštruovaný pod názvom Europark. Park je po celom obvode oplotený s možnosťou do neho vstúpiť priamo z budovy Župného domu. Jeho súčasťou sú staré lipy a ďalšie okrasné dreviny, umelecké drevené plastiky, detské ihrisko, vyvýšená plocha zamýšľaná ako pódium a pamätná tabuľa pripomínajúca padlé obete dvoch svetových vojen.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2012.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý.
 

V súčasnosti niektoré vyhradené priestory Župného domu využíva na reprezentačné účely Mesto Púchov, ako napríklad civilné sobáše, uvítanie detí do života, udeľovanie Jánskeho plakety, uvítanie zahraničných delegácií a pod. V roku 2012 sa budova stala majetkom mesta a sídli v nej Púchovské múzeum. Podkrovie je využívané občianskymi združeniami na kultúrne podujatia v rámci projektu BOD KULTÚRY - ŽUPNÝ DOM.

Prístup
Nábrežie slobody
Fotogaléria
Púchov - Župný dom zp © www.puchovodedicstvo.sk, dobová pohľadnica (okolo roku 1900)
Poznámky
Text: Mgr. Pavol Makyna, PhD.
GPS
49.119855, 18.325255
49°007'11.5"N 18°019'30.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk