Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
revokácia
sprítomňovanie konkrétneho, zaniknutého javu, zaniknutej pamiatky, alebo jej častiwww.pamiatkynaslovensku.sk