Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Štrba - Kostol sv. Ondreja apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Štrba, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardovanou barokovou dispozíciou a dekoračnými prvkami postavený v roku 1848. Na mieste dnešného sakrálneho objektu stál stredoveký kostol z roku 1222, zbúraný v roku 1848. Dnešná jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami. Veža s nárožnými pilastrami je zakončená barokovou baňou, ktorá dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu. Výmaľba kostola je neobaroková z roku 1933 od L. Berecza. [1]
 

Hlavný oltár je neobarokový z roku 1848, riešený na spôsob oltárov z prvej polovice 18. storočia, s obrazom sv. Ondreja apoštola z roku 1773. [2] Po stranách sú plastiky sv. Júda a Šimona. V nadstavci obraz sv. Margity, po stranách putti. [3]
 

Bočné oltáre sv. Jozefa a Jána Nepomuckého, jednoetážové s točenými stĺpmi a nadstavcami, sú z prvej polovice 18. storočia, doplnené v oltárnom výklenku plastikami z 20. storočia. [4] Oltár sv. Jozefa má v strede plastiku svätca a v nadstavci obraz sv. Anny, po stranách plastiky sv. Petra a Pavla. Vo vrchole dve putti a v strede plastika Krista. Oltár sv. Jána Nepomuckého má v strede stĺpovej architektúry v nike reliéfnu scénu sv. Jána Nepomuckého, ktorý sa klania Madone. [5]
 

Neobaroková kazateľnica z roku 1848, s miešaním barokových i rokokových dekoračných motívov. [6] Na okrúhlom rečništi členenom volútami sú postavy štyroch evanjelistov. Vo vrchole zvukovej striešky na esovitých ramienkach je socha Dobrého Pastiera. [7] Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v interiéri spomína gotickú sochu Madony zo starého kostola, z čias okolo rokov 1460 – 1470. Zvon je z roku 1696. [8]
 

Štrbská katolícka farnosť je jednou z najstarších v spišskej diecéze. Datuje sa od roku 1222. V starých schematizmoch sa preto volá Antiqua parochia – starobylá farnosť. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Fotogaléria
Štrba - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Ladislav Luppa 11/2014Štrba - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Ladislav Luppa 11/2014Štrba - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Ladislav Luppa 11/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 261.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 261.
[3] www.strba.sk/organizacie/cirkev/rimskokatolicka/ (31.3.2019)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 261.
[5] www.strba.sk/organizacie/cirkev/rimskokatolicka/ (31.3.2019)
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 261.
[7] www.strba.sk/organizacie/cirkev/rimskokatolicka/ (31.3.2019)
[8] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 261.
[9] www.strba.sk/organizacie/cirkev/rimskokatolicka/ (31.3.2019)
Bibliografia
www.strba.sk
GPS
49.053238, 20.079314
49°03'11.7"N 20°04'45.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk