Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sabinov - Pomník obetiam 2. svetovej vojny
Lokalita
obec Sabinov, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pomník bol vytvorený v roku 1947. Autorom je akademický sochár Ján Hučko. [1] Pôvodne stál na trojstupňovej kamennej základni. Pomník tvorí horizontálne umiestnený obdĺžnikový kamenný blok s reliéfnou plastikou na čelnej strane. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Desiatky rokov stál v Sabinove pomník čelom k prichádzajúcim od Prešova. V roku 2011 bol preložený (otočený) na súčasné miesto na Námestí slobody. Otočili ho o 180 stupňov. Zmenu polohy pamiatky si vyžiadala rekonštrukcia námestia. Na práce dozeral reštaurátor. Pamiatkovo chránené vertikálne časti pomníka premiestnili tak, aby boli súčasťou spevnenej plochy pri južnom chodníku v parku. Oproti stojí druhý menší pomník. [3]
 

Pomník je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 1483/0. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Sabinov - Pomník obetiam 2. svetovej vojny foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Pomník obetiam 2. svetovej vojny foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Pomník obetiam 2. svetovej vojny foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Pomník obetiam 2. svetovej vojny foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Pomník obetiam 2. svetovej vojny foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Pomník obetiam 2. svetovej vojny foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Pomník obetiam 2. svetovej vojny foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Pomník obetiam 2. svetovej vojny foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Pomník obetiam 2. svetovej vojny foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Pomník obetiam 2. svetovej vojny foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Pomník obetiam 2. svetovej vojny foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Pomník obetiam 2. svetovej vojny foto © Viliam Mazanec 9/2021
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (2.2.2024)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 77.
[3] TIMKOVÁ, Ingrid: Pamätníku padlých v Sabinove našli po 64 rokoch nové miesto. 22. august 2011 https://presov.korzar.sme.sk/c/6024285/pamatniku-padlych-v-sabinove-nasli-po-64-rokoch-nove-miesto.html (2.2.2024)
[4] www.pamiatky.sk (2.2.2024)
Bibliografia
www.sabinov.sk
GPS
49.102119, 21.099218
49°06'07.6"N 21°05'57.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk