Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišský Hrhov - kamenný most
Lokalita
obec Spišský Hrhov, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kamenný štvorklenbový most dosahujúci dĺžku 35 metrov. Na návodnej strane sú na pilieroch mosta klinové ľadolamy. Most pochádzajúci z roku 1670 viedol ponad potok Lodzina na starej historickej ceste z Levoče do Spišského Podhradia. Dnešnú podobu získal prestavbou v roku 1803. Nachádza sa mimo hlavnej cesty v bočnej uličke a je zarastený vegetáciou. [1] Ide o jeden z mála zachovaných historických mostov na Spiši.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav mosta je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na starej ceste do Levoče.
Fotogaléria
Spišský Hrhov - kamenný most foto © Jana Lacková 7/2022
Poznámky
[1] MLYNKA, Ladislav – HABERLANDOVÁ, Katarína: Technické pamiatky. Bratislava: DAJAMA, 2007. s. 70.
GPS
49.002456, 20.641715
49°00'08.8"N 20°38'30.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk