Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Revúcka Lehota - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Umrlá Lehotka, Umrlá Lehôtka
Lokalita
obec Revúcka Lehota, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1793. Sieňový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom, zaklenutý konchou a pruskými klenbami. Fasády sú členené lizénami. Predstavaná veža má v dolnej časti bosované nárožia a v hornej časti pilastre. Krytá je laternovou baňou, nasadenou na terčíkovú rímsu. [1]
 

Oltár typu oltárov s kazateľnicou, rokokový z druhej polovice 18. storočia, pravdepodobne od jelšavského rezbára J. Reisigera. Konkávne riešená oltárna architektúra, bohato zdobená rokajami, v nadstavci vysoký reliéf Ukrižovaného, po stranách putti, uprostred oltára je rečnište so sochami Mojžiša a Árona. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 29.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 29.
GPS
48.672445, 20.180846
48°40'20.8"N 20°10'51.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk