Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kordíky, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v roku 1927. Vznikla namiesto staršej, ktorá pochádzala z roku 1837. [1] Jednoloďový sakrálny priestor s predstavanou vežou a polygonálnym uzáverom presbytéria, za ktorým je pristavaná sakristia. Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami. Veža má ihlancovú strechu.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Fotogaléria
Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016Kordíky - Kaplnka Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 12/2016
Poznámky
[1] www.obeckordiky.sk/historia-obce/ (11.5.2020)
Bibliografia
www.obeckordiky.sk
GPS
48.771917, 19.022323
48°46'18.9"N 19°01'20.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk