Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sabinov - Prícestná kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sabinov, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1854. Renovovaná bola v roku 1925. Malá hranolová stavba, ktorá má na nároží čelnej fasády pilastre so štylizovanou štukovanou hlavicou. [1] Kaplnka je zakončená nízkou plechovou stanovou strechou.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 spomína na menze neskorobarokovú sochu sv. Jána Nepomuckého z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na ceste do obce Jarovnice.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 77.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 77.
Bibliografia
www.sabinov.sk
GPS
49.098934, 21.097529
49°05'56.2"N 21°05'51.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk