Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sampor (Sliač) - zvonica
Lokalita
obec Sliač, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica postavená v roku 1885. Drevená hranolovitá stavba so starým zvonom z roku 1686 od B. Lonigera z Ľubietovej. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Sampor (Sliač) - zvonica foto © Jana Lacková 5/2018Sampor (Sliač) - zvonica foto © Jana Lacková 5/2018Sampor (Sliač) - zvonica foto © Jana Lacková 5/2018Sampor (Sliač) - zvonica foto © Jana Lacková 5/2018Sampor (Sliač) - zvonica (a zvyšky zaniknutého Kostola sv. Michala, archanjela) foto © Jana Lacková 5/2018Sampor (Sliač) - zvonica foto © Jana Lacková 5/2018Sampor (Sliač) - zvonica (a zvyšky zaniknutého Kostola sv. Michala, archanjela) foto © Jana Lacková 5/2018Sampor (Sliač) - zvonica (a zvyšky zaniknutého Kostola sv. Michala, archanjela) foto © Jana Lacková 5/2018Sampor (Sliač) - zvonica (a zaniknutý Kostol sv. Michala, archanjela) foto © Jana Lacková 5/2018Sampor (Sliač) - zvonica (a zaniknutý Kostol sv. Michala, archanjela) foto © Jana Lacková 5/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 78.
Bibliografia
www.sliac.sk
GPS
48.627680, 19.198528
48°37'39.7"N 19°11'54.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk