Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šarišské Sokolovce - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šarišské Sokolovce, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka z obdobia okolo roku 1800. Jednoloďový priestor s oblým uzáverom presbytéria a strešnou vežičkou. Interiér je krytý konchou a českou plackou. Na priečelí je vykrojený štít s malým trojhranným zakončením a nad ním sedí malá vežička so stanovou strechou. [1] Fasády sú hladké.
 

Kaplnka plnila funkciu rodinnej hrobky Antalovcov a chátrala. Vysviacka gréckokatolíckej kaplnky Nanebovstúpenia Pána sa uskutočnila po rekonštrukcii dňa 23. decembra 2001. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 238.
[2] www.sarisskesokolovce.sk (5.4.2018)
GPS
49.105457, 21.163615
49°06'19.7"N 21°09'49.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk