Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sasinkovo - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Šág
Lokalita
obec Sasinkovo, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1802. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi. Fasády s priebežnou podstrešnou rímsou sú členené lizénovým rámovaním. [1] Veža je zakončená cibuľou.
 

Hlavný oltár sv. Kataríny Alexandrijskej pochádza z čias stavby kostola. Má oltárny obraz sv. Trojice. Klasicistická kazateľnica je z roku 1802. Organ s neorokokovou skriňou je z 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 80.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 80.
Bibliografia
www.sasinkovo.sk
GPS
48.370046, 17.851906
48°22'12.2"N 17°51'06.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk