Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sekule - liatinový kríž
Lokalita
obec Sekule, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kríž z roku 1838, ktorý dali postaviť predkovia rodiny Markovičovcov. Dnes ho udržuje rodina Hušková. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí smerom na Pláňavu pri ceste po ľavej strane. [2]
Poznámky
[1 - 2] www.obecsekule.sk (28.1.2016)
Bibliografia
www.obecsekule.skwww.pamiatkynaslovensku.sk